top of page

Çağımızın Büyük Sorunlarından Hareketsizlik

Yeni dünyanın bizlere kazandırdıkları kadarda kaybettirdikleri de var. Akıl çağı olarak adlandırdığımız yüzyılda mesafeler azaldı. Ulaşım kolaylaştı. Beden gücü yerini teknolojik ürünlere bıraktı fakat bunlar bizleri rahatlatsa da hareket kavramını da gizli yollardan elimizden almaya başladı. Bilgisayar, telefon ve televizyon başında geçirdiğimiz zaman bütünü hayatımızı kapsar hale geldi.


Bilhassa toplum olarak hareketten vazgeçtikçe hastalıklar ve ölüm oranı artış gösterdi. Örneğin; Cambridge Üniversitesi araştırmacıları her yıl 676 bin ölümün hareketsiz bir yaşamdan kaynaklandığını; aşırı şişmanlık yüzünden ölenlerin ise 337 bin kişi olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar herkesin günde en az 20 dakika süreyle seri adımlarla yürümesinin önemli yararlar sağlayacağını bildirdi.


Obezite ile hareketsizlik genellikle birlikte düşünülüyorsa da, uzmanlar, egzersizin her kilodaki insan için yararlı olduğunu vurguluyor.

Ayrıca hareketsiz olan zayıf insanların daha büyük sağlık tehlikeleriyle karşı karşıya kaldığına ve egzersiz yapan obez kişilerin, yapmayanlara kıyasla daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor.